COMMUNICATIE | ORIËNTATIE | REALISATIE

Kiezen voor verandering

"Altijd als omstandigheden veranderd worden, veranderen mensen. Altijd als mensen werkelijk veranderen, veranderen ook de omstandigheden."


Dorothee Sölle,
hoogleraar systematische theologie

Even stilstaan

"Ik sta even stil en dat is een hele vooruitgang" 

Bertold Brecht,
dichter en regisseur

Mogelijkheden verkennen

"Logica brengt je van A naar B, maar verbeelding brengt je overal."


Albert Einstein,
natuurkundige en uitvinder

Logische niveaus

VISIE/ ZINGEVING
Waar leidt het toe
Waar draagt ik aan bij

MISSIE/IDENTITEIT
Wie ben ik

OVERTUIGING/ WAARDEN
Waar geloof ik in, wat vind ik belangrijk

VERMOGEN/KWALITEIT
Welke competentie zijn er, wat kan ik

GEDRAG
Wat laat ik zien, wat doe ik

OMGEVING
Met wie en waar ben ik dan

Aan de hand van zessen stappen (zes niveaus van communicatie) kunnen we ons bewust worden van onze stuwende kracht die ons handelen richting geeft. Ik gebruik deze stappen in verander -en ontwikkeltrajecten waarbij verbinding het sleutelwoord is. De zes niveaus zijn organisatiebreed, in teams en ook op de individuele medewerker van toepassing.

Bij de bovengenoemde ‘logische niveaus’ werkt ieder niveau door op het onderliggende niveau (zowel bekrachtigend als beperkend). Ons gedrag  is het zichtbare topje van de ijsberg. Onder water zijn de andere niveaus aanwezig die van invloed zijn op het gedrag.